Положення про учнівський щоденник

.

.

.

Положення
про учнівський щоденник

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

І. Загальні положення

1.Положення про учнівський шоденник складено згідно Статуту КЗЗСО І–ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2» Варвинської селищної ради Чернігівської обласної державної адміністрації, Правил внутрішнього розпорядку освітнього закладу, Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, Посадової інструкції вчителя, Посадової інструкції класного керівника, Правил для учнів.
2.Щоденник є основним документом учня.
3.Відповідальність за його обов’язкове й охайне ведення несе сам учень.
4.Для нотаток учителів і класного керівника є вільні або спеціально виділені графи й сторінки щоденника.

.

ІІ. Робота учнів із учнівським щоденником

1.Учень зобов’язаний вести щоденник, дотримуючись єдиного орфографічного режиму.
2.Усі записи в щоденнику робить синім чорнилом, охайно, розбірливо, без

     використання коректора.

3.Учень заповнює лицевий бік обкладинки; записує назви предметів і прізвища, імена та по батькові вчителів, розклад уроків, факультативних занять і, за необхідності, позакласних заходів; вказує поточний місяць і дати на сторінках запису розкладу уроків і домашніх завдань.
4.Учень щодня чітко й зрозуміло записує домашні завдання в графи того дня, на який вони задані; в період канікул, за необхідності, записує план позакласних заходів.
5.Сторонні записи й малюнки в щоденнику неприпустимі.
6.Категорично заборонено виривання аркушів із щоденника, виправлення оцінок, записів учителів.
7.Учень зобов’язаний подавати щоденник учителеві для виставлення оцінки, отриманої на уроці.
8.Учень зобов’язаний подавати щоденник на вимогу вчителів-предметників, класного керівника, працівників школи.

.

ІІІ. Робота вчителів-предметників із щоденниками учнів

1.Учитель, оцінюючи відповідь учня, виставляє оцінку в класний журнал, вписує її в щоденник і засвідчує своїм підписом.
2.Учителі-предметними, окрім оцінки в балах, можуть записувати подяки, оголошення, рекомендації, звернення до батьків, словесні заохочення, зауваження.
3.Зауваження та звернення до батьків слід робити коректно, коротко й чітко, не принижуючи гідність учня.
4.Учитель зобов’язаний контролювати запис учнями домашнього завдання зі свого предмета, регулярно виставляти всі отримані учнями за урок оцінки.

.

.

ІV. Робота класних керівників із щоденниками вихованців
1.
Робота класних керівників із щоденниками учнів регламентується їх посадовими обов’язками в освітньому закладі.

2. Класний керівник зобов’язаний:

  • ознайомити учнів та їх батьків з Положенням про ведення щоденника;

  • щотижня перевіряти щоденники учнів свого класу;

  • стежити за виконанням учнями вимог щодо ведення щоденника;

  • контролювати наявність у щоденнику всіх оцінок, отриманих учнями протягом тижня;

    • контролювати правильність ведення щоденника; охайність і грамотність записів, здійснювати зворотний зв’язок із батьками;

  • завіряти своїм підписом перевірку щоденника;

• відображати активність і результативність участі учня в житті класу та освітнього закладу.

V. Робота батьків із щоденником дитини

1.Заповнений відповідно вимог щоденник дозволяє батькам контролювати успіхи дитини; знати розклад навчальних занять, виховних заходів.
2.Батьки щотижня повинні перевіряти щоденник, при необхідності контролювати правильність його ведення, засвідчуючи власним підписом.

.

VІ. Робота адміністрації освітнього закладу зі щоденниками учнів

1.Адміністрація освітнього закладу здійснює систематичний контроль ведення щоденників учнями 2-11-х класів відповідно до вимог.
2.При адміністративному контролі щоденників перевіряється наявність у них:

• інформації про педагогів класу;

• розкладу уроків на семестр і на поточний тиждень;

• часу дзвінків на уроки;

• розкладу проведення факультативних занять тощо;

• запису домашніх завдань;

• даних про пропускитаі запізнення на уроки;

• зауважень учням і звернень до батьків;

• поточних оцінок, виставлених учителями-предметниками;

• підписів батьків.

3.Контролює якість перевірки щоденників класним керівником, культуру й естетику ведення щоденника учнями.
4.За підсумками адміністративного контролю директор складає наказ, у якому вказує виявлені порушення, формулює зауваження й надає рекомендації щодо усунення порушень за певний період часу.

.