Звіт директора КЗЗСО І-ІІІст. «Варвинський ліцей №2» Небрата В.І. про діяльність закладу у 2019-2020 навчальному році

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив закладу освіти, усі учасники освітнього процесу, виконуючи основні положення Закону «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, Наказу МОН від 13.07.2017 № 1021. «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах 1-го ступеня», а також наказу МОН України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19» від 16 березня 2020 року №406, постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, реалізовуючи рекомендації обласної та селищної серпневих конференцій, працювали над вирішенням головного завдання освітньої галузі: дати молоді якісну повну середню освіту та сформувати з кожного школяра морально-духовну, життєво компетентнісну особистість. Це здійснювалося в процесі реалізації провідного питання роботи закладу: «Розвитку творчих здібностей учнів шляхом компетентнісного запровадження інноваційних технологій навчання й виховання». Дане завдання втілювалося на основі компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу, патріотичного виховання та вимог Програми Міністерства освіти й науки України «Основні орієнтири виховання учнів», організації дистанційного навчання учнів в карантину. Позитивним підсумком цієї роботи є те, що в закладі продовжено реалізацію державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, виконано вимоги загального та середнього всеобучу, яке сприяло забезпеченню конституційного права вільного доступу молоді до одержання якісної повної загальної середньої освіти.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту КЗЗСО І-ІІІ ст. «Варвинський ліцей №2».

З цією метою було зорієнтовано роботу педагогічної ради закладу, методичних об’єднань, навчання педагогічних кадрів, систему обміну досвідом роботи, підготовка та проведення атестації вчителів, структура управлінської діяльності. Покращувалася матеріально-технічна база, створено новий освітній простір у 1-2-х класах, продовжено оснащення кабінетів ІКТ та підключенням до мережі Інтернет, організовано гаряче харчування учнів, створено сприятливі санітарно-гігієнічні умови. Згідно з перспективним планом роботи у минулому навчальному році було вивчено стан викладання біології, основ здоров’я, Захисту України,фізики та астрономії. Проаналізовано формування ціннісного ставлення учнів до людини, як умови морально-духовного становлення особистості.

Проблемним методичним питанням, над яким працюватиме колектив у 2020-2021 навчальному році: «Створення умов для формування успішного освітнього середовища та соціальної активності здобувачів освіти».

На педагогічних радах розглянуто питання реалізації освітньої реформи НУШ, шляхи формування життєвих компетенцій учнів, викладання предметів, основні напрямки виховної роботи, формування успішного освітнього середовища, розвитку творчої обдарованості учнів, психолого-педагогічні аспекти навчання та виховання учнів. Започатковано новий дослідницько-експериментальний проект «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти».

Освітній процес проходив в одну зміну, організовано допрофільне вивчення одного з предметів (9-А – українська мова, 8-Б, 9-Б – історія, 8-А – математика) та профільне навчання (11-А, 10-Б – українська філологія, 11-Б – математичний, 10-А – історичний).

Організовано дистанційне навчання вчителів «Організація дистанційного навчання у ЗЗСО», «Ресурси для електронного навчання», «Засоби інформаційно-комунікаційних технологій», «Платформи для дистанційного навчання», «Створення матеріалів та завдань», «Як виставити оцінку в Googl Classroom, сформувати відомість з оцінками?». Розроблено зразок індивідуального плану професійного розвитку вчителів. Педагоги здійснювали навчання на платформі для дистанційного навчання Googl Classroom.

Щоб прищепити інтерес до вивчення предметів, розширити й поглибити теоретичний матеріал, розвивати вміння застосовувати до вирішення нестандартних завдань знання, отримані на уроках, підвищити рівень відповідальності учнів за виконаний обсяг роботи запропоновано для втілення проект «Формування якісного і змістовного освітнього простру», який мав на меті підвищення рівня знань, закріплення умінь і навичок, набутих на уроках.

Протягом 2019-2020 навчального року  вчителі відвідували семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем. У грудні 2020 року проведено семінар учителів методичного об’єднання фізико-математичного циклу за темою «Формування предметних компетентностей на уроках математики, фізики та інформатики» та січні 2020 року семінар учителів природничого циклу за темою «Формування ключових компетентностей на уроках біології, географії та хімії». Високий професійний рівень продемонстрували в ході показових уроків Овчар Н.Ю., Демченко С.О., Шукай Н.А.

Результати навчальних досягнень учнів показують, що більшість учнів мають достатній та високий рівні.

Результативність навчання учнів за 2015-2020 роки

Закінчило навчаль- ний рік2015-20162016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
уч.%уч.%уч.%уч.%уч.%
1-11 кл.508100516100512100503100508100
1-4 кл.192192182171185
1 кл.3949444550
3,4кл.153100106
908390
10-12 б.22151312131411131213
7-12 б.86565956374256675966
4-6 б.45293432404416201921
1-3 б.
5-9кл.238100238100243248244
10-12 б.208208241027112410
7-12 б.10444,510946121501154611849
4-6 б.11447107459840104429639
1-3 б.10,5212162
10-11 кл.7810086100878479
10-12 б.11141113674556
7-12 б.47604856505839464456
4-6 б.20262731283241493038
1-3 б.33
Свід. з відзнакою362425610
Срібна медаль3824
Золота медаль25512121225
Похв. грамота12321025163412291126

З 17.03.2020 року змінено істотні умови праці педагогічних працівників закладу: переведено на гнучкий (дистанційний) режим роботи під час карантину, з можливістю віддаленого дистанційного навчання здобувачів освіти та з дотриманням встановленого, згідно з тарифікацією, робочого часу (педагогічного навантаження) без зміни інших умов праці.

Нагороджено Золотою медаллю Пирень Інну та Шолом Анну (11-А кл.). Видано свідоцтво про здобуття базової загальної освіти з відзнакою Бобирю Назарові, Бурляй Катерині, Кадощенко Тамілі, Ярмоленко Дарині (9-А кл.) та Левенець Ірині, Левадному Назарові (9-Б кл.)

Результати зовнішнього оцінюванні знань сприяли вдалому вступу випускників до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Результати вступу випускників у 2015-2020 роках


Куди вступили
2015-20162016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
уч.

%уч.%уч.%уч.%уч.%
Вузи 3-4 рівнів акредитації34923790439539953684
1-2 рівнів372525716
Працюють38
Не влаштовані13
Всього3710041100451004110043100

Введення рейтингової системи оцінювання підсумків навчальної діяльності учнів обумовлено необхідністю підвищення результативності навчання, здійснення систематичного контролю за якістю освітнього процесу, отримання об’єктивної інформації про успішність засвоєння навчальних предметів учнями різних класів, внесення необхідних коректив у діяльність педагогів та учнів.

Рейтингова система оцінювання є систематичним, послідовним процесом за результатами річного оцінювання. Результат рейтингового оцінювання визначено: середній бал навчальних досягнень кожного учня, класу по ліцею в цілому (5-11 класи).

КласСередній бал класуПрізвище та імя учня, який має найвищий середній балСередній бал учня
5-А8.9Бабак Єгор11.1
5-Б8.7Компанієць Владислав, Пархоменко Олександр10.4
6-А8.1Усенко Аліна11.1
6-Б8.1Посна Ірина11.1
7-А8.9Сліпченко Руслана, Хоменко Ірина11.1
7-Б8.0Кліменко Софія10.8
8-А8.0Ренжеренко Вікторія11.4
8-Б8.6Кардаш Юліана11.0
9-А8.6Бурляй Катерина11.4
9-Б8.3Левадний Назар10.8
10-А8.8Гармаш Вадим11.0
10-Б8.5Галімук Владислав10.0
11-А8.5Шолом Анна11.5
11-Б8.9Волох Тарас10.3

У ході проведення рейтингу встановлено: найвищий мають учні 5-А, 7-А, 11-Б класів, а серед учнів – Шолом Анна (11-А), Ренжеренко Вікторія (8-А), Бурляй Катерина (9-А).

Інваріантну та варіативну складові частини навчальних планів виконано повністю. Навчальний матеріал педагоги викладали відповідно до календарних планів із дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Графік контрольних та тематичних контрольних робіт виконано.

Факультативні та індивідуальні заняття проведено згідно з графіком, планами, погодженими із заступником директора та програмами, рекомендованими МОН України. Програму факультативних та індивідуальних занять реалізовано.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  методичних  об’єднань закладу.

Атестація педагогів ліцею також здійснювалась у 2019-2020 навчальному році згідно з перспективним планом.

У звітньому році було проатестовано 7  педагогічних працівників:

1. Ярмоленко Олену Миколаївну, учителя початкових класів, підтверджено раніше присвоєну  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель».

2. Малько Валентину Миколаївну, учителя української мови та літератури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

3 Комарову Ірину Іванівну, учителя хімії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель».

4. Дегтяренка Олександра Васильовича, учителя біології та захисту України, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель».

5. Демченка Сергія Олександровича, учителя фізики та математики, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

6. Овчар Надію Юріївну, учителя фізики та математики, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

7. Бойко Валентину Дмитрівну, учителя української мови та літератури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії, вчителі методичних об’єднань, члени атестаційної комісії відділу освіти.

Психологом ліцею було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів На травень 2020 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу такий:

№ п/пКваліфікаційний склад2017-2018
2018-2019

2019-2020
1Вчитель -методист101010
2Старший учитель222324
3Вища категорія101112
4І категорія553
5ІІ категорія255
6Спеціаліст311

 Особлива увага приділялась вивченню й поширенню перспективного педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення досвіду, учителя біології Дегтяренка О.В. з теми «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій при вивченні біології», Комарової І.І. учителя хімії з теми «Особистісно-орієнтоване навчання шляхом упровадження компетентнісного підходу через здоров’язбережувальні технології на уроках хімії» Бойко В.Д. учителя української мови та літератури з теми «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом упровадження компетентнісного підходу у вивченні рідної мови та літератури».

4 березня 2020 року на базі Ніжинської гімназії №3 Ніжинської міської ради Чернігівської області відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція (тренінг) «Сучасний освітньо-інформаційний простір для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості: виклики, досягнення, перспективи розвитку в умовах Нової української школи» в якій взяли активну участь директор ліцею В.І.Небрат, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи В.Д.Бойко і Л.Я.Кардаш.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №368 від 18.03.2018 року в ліцеї продовжується проведення експеременту всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти» у листопаді 2018 року – вересні 2023 року. Мета дослідження якого полягає у розробці, науковому обґрунтуванні педагогічних умов формування соціальної активності учнів закладів загальної середньої освіти та експериментальній перевірці впливу створених педагогічних умов на стан сформованості досліджувального явища.

Діяльність педагогічного колективу ліцею  спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2019-2020 навчальному році, у порівнянні з минулими навчальними роками, кількість переможців обласних олімпіад знизилася. Результатом роботи вчителів стали  учні-призери обласних та Всеукраїнських предметних  олімпіад з базових дисциплін:

української мови і літератури, Бурляй Катерина (9-А) – диплом ІІ ступеня у обласному етапі (вчитель Небрат Н.В.);

правознавства, Бурляй Катерина (9-А) – диплом ІІ ступеня, (вчитель Демиденко О.Я.);

англійської мови , Бурляй Катерина (9-А) – диплом ІІ ступеня (вчителі Бурляй С.В., Никоненко Т.П.);

географії, Бобир Назар (9-А) – диплом ІІІ ступеня (вчитель Приліпко Т.А.), Ренжеренко Вікторія (8-А) – диплом ІІ ступеня (вчитель Небрат В.І.);

історії, Левадний Назар (9-Б) – диплом ІІІ ступеня (вчитель Білецька О.В.);

екології, Чернецька Каріна (11-А) – диплом ІІІ ступеня (вчитель Дегтяренко О.В.)

Порівняльний аналіз участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін

у 2017 -2020 навчальні роки

№ п/п
Предмет

2017-2018

2018-2019

2019-2020
1Українська мова і літератураІ ІІІст.І ІІст.
2Математика
3Історія
1 ІІІ ст.
4Російська мова1 ІІІ ст.1 ІІІ ст.
5Фізика
6Інформатика
7Фізична культура
8Англійська мова1 ІІІ ст.І ІІст.
9Географія2 ІІІ ст.1 ІІІ ст., І ІІст.
10Біологія
11Хімія
12Інформаційні технології
13Основи економіки1 ІІІ ст.
14Трудове навчання
15Екологія1 ІІІ ст.
16Основи правознавства1 ІІст. 1ІІІ ст.1 ІІст. 1ІІІ ст.1 ІІст.

Всього567

Впродовж трьох років немає високих результатів з математики (учителі Фоміна Л.М., Демченко С.О, Пронь В.О.), інформатики (учитель Литвиненко Є.М.), біології (учителі Шукай Н.А., Дегтяренко О.В.), хімії (учитель Комарова І.І.), фізики (Пронь В.О.).

Двадцятий рік поспіль у закладі діє наукове товариство Чернігівського територіального відділення Малої академії наук України. У 2019-2020 навчальному році 5 юних дослідників представляли власні науково-дослідницькі роботи.

1. Бобир Назар – диплом ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з біології (науковий керівник Стародуб А.В.);

2.Пирень Інна – лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з географії (науковий керівник Небрат В.І.);

3.Ренжеренко Вікторія – лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з біології (науковий керівник Дегтяренко О.В.);

4. Каша Анастасія – лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з англійської мови (науковий керівник Никоненко Т.П.);

5.Чернецька Каріна – лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з біології (науковий керівник Дегтяренко О.В.).

Бобир Назар отримав диплом ІІІ ступеня, решта учнів отримали дипломи учасників Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2019-2020 навчальному році.

У 2019-2020 навчальному році   учні ліцею також взяли  активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру», з англійської мови «Грінвіч».

Назва конкурсуВсього взяли участьЗолотий сертифікат (диплом І ступеня, відзнака «відмінно»)Срібний сертифікат (диплом ІІ ступеня, відзнака «добре»)Срібний сертифікат (диплом ІІ ступеня, відзнака «добре»)
Левеня1019
Кенгуру324208
Гринвіч11218
Колосок6884713

 

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори: Пух Н.В., Шостакова Л.Г., Демченко С.О., Пронь В.О., Фоміна Л.М., Виноградська О.В., Смоляк Ю.В., Борсук О.М.

Згідно річного плану бібліотекарем Майстренко О.М. у 2019-2020 н.р. було організовано виставки: до Міжнародного дня писемності, до 155-річчя з дня народження М.М.Коцюбинського та Василя Сухомлинського, до Європейського дня мов (26.09) (вересень), до Дня вчителя та Дня українського козацтва «Гей, ви, хлопці, запорожці!», до 165-річчя з дня народження Оскара Уальда, англійського письменника та 80-річчя з дня народження Василя Скуратівського (жовтень), до 130-річчя з дня народження Остапа Вишні та Дня пам’яті жертв Голодомору (25.11), до 120-річчя від дня народження Григорія Косинки (листопад), Святий Миколай (19 грудня), до 90-річчя з дня народження В.Нестайка (січень), до Дня Героїв Небесної Сотні, «Краща мова – це українська…» (лютий), до дня народження Т.Г.Шевченка «Вічний, як народ» (березень), видано стіннівки «Світ українського слова» (до Дня української писемності), до 85 річниці з дня народження Василя Симоненка. Проведено усний журнал для учнів 5-6 класів «Перший друг для школяра – це підручник» (вересень), медіа урок «Щоб ви багато знали, є газети і журнали» (6 кл., листопад), бесіду «Разом проти СНІДу» (10,11 кл., грудень), тематичні огляди літератури та конкурси малюнків.

Виховна робота з учнями 5-11-их класів 2019-2020 н. р. сприяла реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів, Програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей, Комплексної Програми профілактики правопорушень і злочинності серед неповнолітніх, Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина».

Згідно річного плану роботи освітнього закладу було сплановано та проведено виховні заходи, створено умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, свідомого ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя та соціальної активності вихованців. Кожен класний керівник чітко спланував роботу, передбачаючи всі напрямки виховання. У зв’язку з карантином внесено корективи у плани виховної та гурткової роботи, частину виховних заходів проведено в режимі відеоконференції Zoom (Никоненко Т.П.) та шляхом використанням платформи дистанційного навчання Classroom.

Удосконаленню професійної майстерності сприяло систематичне використання науково-методичних видань «Виховна робота в школі» та «Шкільний світ», постійне використання ресурсів всесвітньої мережі «Інтернет», освоєння платформ дистанційного навчання, перегляд вебінарів із виховної роботи.

Відповідно до результатів психолого-педагогічної діагностики (Стародуб А.В., Хотіна Т.М.) кожен класний колектив продовжував роботу щодо вирішення завдань пріоритетного напрямку виховання: класні колективи 5-7 класів (Стародуб А.В., Никоненко Т.П., Тупіка О.М., Демченко С.О., Чепурко С.П., Бабич Л.Ф.) – виховання ціннісного ставлення до природи, культури та мистецтва; класні керівники 8-их класів (Овчар Н.Ю., Хотіна Т.М.) – виховання ціннісного ставлення до праці; 9-их класів (Небрат Н.В., Павленко Т.О.) – превентивне виховання, а класні керівники 10-11-их класів (Бочко Г.І., П’ятниця В.А., Виноградська О.В., Фоміна Л.М.) зосереджували увагу над вихованням в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, сім’ї, родини, людей.

Питання виховної роботи розглянуті на нарадах при директорові, педагогічних радах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, загальношкільних батьківських зборах. Зокрема проаналізовано соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної роботи з неповнолітніми, роль гуртків та секцій у розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, особливості регулювання й коригування міжособистісних стосунків в учнівських колективах, роботу щодо реалізації завдань Програми здоров’я «Велнес» і дослідницько-експериментальної роботи «Педагогічні умови формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти».

Усі класні керівники систематично проводили години класного керівника, залучаючи до їх проведення та підготовки учнів класу, запрошували колег на відкриті виховні заходи. Вони тісно співпрацювали з керівниками гуртків, педагогом-організатором. Усі святкові дійства проведено з використанням танцювальних композицій, підготовлених дітьми під час відвідування танцювального гуртка «Терпсихора» (Мащенко О.Ю., Хоменко І.М.), номерів вокального співу (Мащенко О.І.). Актова зала завжди естетично оформлена, щоразу має новий дизайн (Хоменко І.М.). Проведено відкриті виховні заходи: «Ми Вам даруємо тепло своїх сердець» (Фоміна Л.М., Виноградська О.В.), «Брами всі повідкриваю я Святому Миколаю», (Стародуб А.В., Никоненко Т.П.), «На балу у Попелюшки» (Никоненко Т.П., Луценко Т.В., Стародуб А.В.), «Олімпійське лелеченя» (Остах В.Б., Тупіка О.М., класні керівники 6 – 7 класів), новорічні свята: «Новорічна феєрія» (П’ятниця В.А., Бочко Г.І.), «Фантазії новорічної ночі» (Хоменко І.М.), святкове дійство до 8 Березня «Тільки сьогодні, тільки для вас…» (Хоменко І.М.). Педагог-організатор, члени учнівського самоврядування підготували та провели флешмоб «Голуб Миру», малюнок на асфальті «Сонце миру над Україною», шоу-програму «Хто головний?», конкурс-виставку «Хелловінські гарбузи», акції: «Подаруй пташині ситу зиму», «З Дідом Морозом у кожен клас», «Натхнення для нових ідей» (виготовлення ялинкових прикрас своїми руками), «Обійми і подаруй своє тепло», «За чисте довкілля»; виготовлено інсталяції: «Хелловінські гарбузи», «Новорічний настрій», «На крилах любові», «Весна». Під час карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією «COVID-19», педагог-організатор Хоменко І.М., члени учнівського самоврядування та учні класних колективів у онлайн-режимі та шляхом роботи у вайбер-групах створювали відеоролики «Залишайся вдома», «Скажи вірусу «Ні!» Одягни маску!», «Сім’я – найбільша цінність», «А українська вишиванка – диво!», «Краса весни з мого вікна», «Мій домашній улюбленець», майстер-клас «Маки Пам’яті», Никоненко Т.П. (класний керівник 5-Б класу) підготувала відеозвіт навчально-виховної роботи за рік. Усі відеоматеріали набрали велику кількість переглядів у соціальних мережах. У онлайн-режимі проведено останній дзвоник (Кардаш Л.Я., Хоменко І.М., Демченко С.О., Мащенко О.І.), останній урок у 11-А (Виноградська О.В.) та 11-Б (Фоміна Л.М.) класах. Загальношкільні заходи чітко сплановані, відповідали віковим особливостям здобувачів освіти, сприяли розвитку творчих здібностей особистості.

Систематичною була організаційно-методична, просвітницька та профілактична робота соціального педагога Хотіної Т.М. Обстежено умови проживання учнів із сімей, що потрапили у складні життєві обставини, педагог постійно проводить індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти, які порушували Статут освітнього закладу, та їх батьками. З метою попередження негативних проявів поведінки вихованців щомісяця на засідання Ради профілактики правопорушень запрошували учнів «групи ризику». Соціальним педагогом проведено інтегровані години спілкування, перегляд та обговорення відеоматеріалів, заняття згідно річного плану роботи з різними категоріями вихованців. Зменшилась кількість учнів, які перебувають на внутрішньому обліку, мають пропуски та запізнення на уроки без поважних причин. Усі здобувачі освіти та сім’ї пільгових категорій мають відповідний соціальний захист і забезпечення згідно чинного законодавства.

Постійними були соціально-педагогічні дослідження: визначення міжособистісних зв’язків у класних колективах, мотивації до навчання, вивчення рівня готовності дитини до школи, діагностика професійних інтересів учнів 9, 11 класів. Практичний психолог Стародуб А.В. здійснювала діагностичну, консультаційну, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з учнями, просвітницьку роботу з дітьми, їх батьками та педагогами.

Керівники гуртків, працюючи зі своїми вихованцями, були постійними учасниками загальношкільних і районних заходів. Мащенко О.І. та Мащенко О.Ю. забезпечували супровід святкових дійств вокальними й хореографічними композиціями. Нагнойна Ангеліна та Тарасенко Ярослав (керівник Мащенко О.І.) – учасники обласного фестивалю-конкурсу української естрадної пісні «Голос’ОК Полісся». Юні баскетболістки (керівник Тупіка О.М.) отримали І місця у чемпіонатах району та області. Вихованці Бицака А.В. вибороли друге місце у чемпіонаті районних змагань із баскетболу серед хлопців. Смаглюк Ірина – учасниця всеукраїнського заочного конкурсу «Олімпійські цінності – дружба, повага, досконалість у моєму житті під час карантину»

Поступово покращується санітарно-гігієнічні умови та матеріально-технічного забезпечення закладу. З метою реалізації НУШ повністю замінено меблі та придбано дидактичний матеріал у 1-х класах. Капітально відремонтовані харчоблок, їдальня та запасні входи у заклад. Так поліпшено естетичний вигляд класів, виконано поточний ремонт кабінетів і лабораторних приміщень, повністю замінено технологічне обладнання харчоблоку. Розпочато обладнання зони відпочинку для учнів. Завершено під’єднання класних приміщень до мережі Інтернет. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для заміни шатрового даху закладу.